Frontální válec HYVA ALPHA FC - A149-4-05125-070-K0343-HD

SKU: 70515404

Frontální teleskopické válce HYVA typu FC jsou určeny zejména pro sklápěcí návěsy a návěsy nákladních vozidel. Každá komponenta válce od výrobce Hyva je vyrobena z pečlivě vybraného a změřeného materiálu oproti válcům s monolitickou konstrukcí, kde jsou jednotlivé třecí a kluzné komponenty vyrobeny ze stejného kusu materiálu a vznikly při procesu třískového obrábění, při němž vzniká velké množství odpadu. V případě válců od společnosti HYVA jsou trubky stupňů válce a kluzné i opěrné kroužky vyrobeny ze speciálně připravené jakostní oceli, což umožňuje využití válců v extrémních podmínkách a s mnohem větší zátěží, než je tomu u válců s monolitickou konstrukcí. Je nutno zdůraznit, že společnost HYVA jako první výrobce na světě využila inovativní a velmi precizní technologii pro výrobu válcu z trubek DOM.

Vlastnosti válců:

 • nízká hmotnost celého válce včetně oleje (nejlehčí válce na trhu) umožňuje dosáhnout větší kapacity soustavy, což vede ke značným úsporám
 • díky unikátní segmentové konstrukci stupňů, která umožňuje práci v extrémně náročných podmínkách, mohou být válce HYVA ALPHA používány v jakýchkoliv podmínkách
 • nová konstrukce umožňující zvýšení pracovního tlaku až na 250 bar (generace Alpha). Válce HYVA ALPHA mohou, v závislosti na typu, fungovat v rozsahu 170-250 bar.
 • nové dodatečné průměry stupňů válce v kombinaci se zvýšením pracovního tlaku nejenže rozšiřují řadu válců, ale také umožňují segmentaci výrobku v závislosti na konkrétním účelu využití (těžební průmysl, stavebnictví, zemědělství apod.).
 • zhotovení kluzných a opěrných kroužků z jakostních materiálů přizpůsobených extrémnímu zatížení. Vylepšené kluznice, vodicí kroužky, opěrné kroužky a spodní kryt zvyšují odolnost a spolehlivost válců
 • snížená provozní kapacita oleje – nižší hmotnost válce, vyšší kapacita soustavy = úspory a nižší náklady na olej
 • díky optimalizované době zvedání a spouštění jsou válce HYVA ALPHA nejrychlejší a umožňují provedení většího počtu vykládek a dosažení úspory paliva
 • speciální vedení stupňů válce zvyšuje odolnost proti vybočení, přičemž je nutno zdůraznit, že válec není stabilizačním prvkem sklápěcí nástavby
 • dodatečné zajištění a těsnění v podobě stíracího kroužku
 • ochrana hlavních těsnicích prvků před deformací
 • velmi dlouhá životnost válců bez nutnosti servisních zákroků
 • eliminace soustředění napětí díky patřičně navržené konstrukci
 • bezobslužnost – válce nemají mazací body (na přání zákazníka lze objednat válce s úchyty vybavenými mazacími čepy)
 • speciální port na válci umožňuje montáž hydraulického zámku, který chrání válec před prasknutím hadice, nebo montáž ventilu pro ovládání sklápění na válci s funkcí hydraulického zámku chránícího válec před prasknutím hadice, což vede jednoznačně ke zvýšení bezpečnosti a úsporám
 • chromované písty,
 • speciální otvor pro montáž válce
 • zvýšená estetika – díky válcům třídy HYVA ALPHA má vozidlo moderní a estetický vzhled

Úchyty válce a hydraulický olej je nutno zakoupit zvlášť.

Technické údaje:

 • maximální provozní tlak: 250 bar
 • hmotnost: 281 kg
 • pracovní objem: 59 l
 • celkový objem: 65 l
 • maximální zatížení válce (začátek pohybu): 245 kN
 • maximální průtok oleje (s omezovačem zdvihu): 195 l/min
 • maximální průtok oleje (bez omezovače zdvihu): 1137 l/min
 • možná doba vysunutí (s omezovačem zdvihu): 18 sekund
 • možná doba vysunutí (bez omezovače zdvihu): 26 sekund
 • minimální doba spuštění: 15 sekund
1 393,00 €/ks bez DPH
1 685,53 €/ks s DPH (21%)
Cena cca:
43 368,69 Kč/ks s DPH (21%)
odeslání do 2 pracovních dní
kusů

Popis

Společnost Hyva, která je již po mnoho let světovým lídrem v oblasti výroby a prodeje silové hydrauliky, navrhla nejnovější generaci sklápěcí hydrauliky ALPHA. Hlavní myšlenkou konceptu ALPHA bylo vytvoření inovativního systému s mnohem větší konkurenceschopností, který umožňuje držet krok s nejnovějšími trendy na trhu v oblastech průmyslu a přepravy. Jednotlivé segmenty trhu vyžadují aplikaci individuálních řešení. Zákazník má při výběru soustavy možnost specifikace typu a náročnosti práce hydraulické soustavy i s válcem. Posílené válce ALPHA HD (Heavy Duty) jsou tudíž schopny vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům. Skvěle se osvědčují při přepravě v odvětvích hornictví a stavebnictví – „off road”. Pro silniční přepravu se standardní pracovní zátěží jsou určeny válce ALPHA Standard. Existuje také možnost objednání válců se speciálním chromovaným povrchem stupňů pro jeho dodatečnou ochranu. U nové řady hydrauliky byly provedeny konstrukční změny i změny z hlediska technologie a materiálu. Zároveň byla zachována hlavní konstrukční myšlenka válců HYVA, která odlišuje výrobky HYVA od těch, které nabízejí jiní výrobci. Nová generace ALPHA je vytvořena na základě bezešvých trubek DOOM, které se vyznačují vysoce precizním provedením a nejvyšší odolností. Je také nutno zdůraznit, že konstrukce stupně válce HYVA je segmentová. To znamená, že každá komponenta stupně – třecí, kluzné i vodicí prvky, jsou vyrobeny z jiného druhu oceli s vyššími okolnostními parametry, než má samotný stupeň válce. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že stupeň válce je vyroben z oceli velmi vysoké odolnostní třídy. Využití takové konstrukce zásadním způsobem převyšuje standardy jiných výrobců, jejichž produkty mají monolitickou konstrukci. Znamená to, že třecí, vodicí a ostatní prvky jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako stupeň a tvoří s ním jeden kus. Hlavní vlastností nové generace válců ALPHA je snížení hmotnosti celé soustavy a zkrácení doby potřebné pro vykládku. Tohoto bylo dosaženo díky optimalizaci rozměrů a hmotnosti komponent. Snížení průměru válce mělo vliv na snížení litráže oleje, což zase vedlo ke snížení hmotnosti celého systému. Vyšší rychlosti řady ALPHA bylo dosaženo díky snížení průměrů válců a konstrukčním změnám umožňujícím optimalizovat rychlost vysouvání stupňů. Při montáži sklápěče na podvozku 8x4 u válce se zdvihem cca 5 m dosahujeme úspory, jako např. o 388 vykládek více v případě standardu pro provoz v oblasti hornictví a o 48 tun nákladů více u standardu pro stavební sklápěč. Bezpečnější provoz systémů ALPHA byl dosažen díky zavedení několika inovací, mezi nimiž je nová konstrukce válce, nový hydraulický ventil řady HT se čtyřnásobnou ochranou soustavy a preciznější omezovače zdvihu. Nové válce řady ALPHA pracují s tlakem do 250 bar a přesahují tak současné zdvihové standardy. Shrnuto, můžeme bez jakýchkoliv pochybností říci, že generace ALPHA poskytuje dodatečné výhody, jako přizpůsobení systému charakteristice a intenzitě práce, snížená hmotnost, menší rozměry, rychlejší vykládka, moderní design, zvýšená bezpečnost a spolehlivost i snížení provozních nákladů. Tisíce válců s logem HYVA pracují na celém světě ve všech možných klimatických podmínkách a posilují postavení společnosti HYVA jako světového lídra v oblasti výroby teleskopických válců.

Poznámky

Válec je pouze zařízením sloužícím pro zdvih a nesmí nýt používán jako konstrukční prvek ani vystavován bočnímu zatížení. Pracovní tlak závisí na způsobu využití. Maximální pracovní tlak uvedený ve specifikaci nesmí nikdy být překročen. Přípustný rozsah pracovních teplot činí od -40°C do +80°C. Maximální doba, kterou může válec strávit ve vysunuté poloze, činí 30 minut (nevztahuje se na chromovanou verzi všech stupňů). Válec má černou barvu. Tloušťka laku byla potvrzena testem v solné komoře v souladu s ISO 9227 (480 h) (hodnocení 9 v souladu s ISO 10289)